image

کنترل کیفیت

تولید محصول مطابق با استاندارد های ملی و جهانی

کنترل کیفیت

سنگدانه ها و رزین به عنوان مواد اولیه بتن پلیمر مورد استفاده درمحصولات بتن پلیمری از تنوع زیادی برخوردار بوده و دارای استانداردهای مختلفی است که اگر این استانداردها با حداکثر حساسیت رعایت شوند محصول خروجی می تواند دارای کیفیت و مزایای قابل قبول و بالاتر از استاندارد باشد. شرکت لوله بتن پلیمر معتقد است که توجه به منافع مشتری و تولید محصولی مطابق با استانداردهای ملی و جهانی وظیفه‌ی این مجموعه است و برای رسیدن به این هدف مواد اوليه مصرفي خود را از معتبرترين تامین کنندگان داخلی و خارجی تهیه می کند و برای اطمینان از کیفیت محصول، کنترل کیفی را در دو مرحله ی کنترل مواد اولیه و محصول نهایی انجام می دهد.

کنترل مواد اولیه

• رطوبت سنگدانه ها
• دانه بندی سنگدانه ها
• ویسکوزیته رزین
• عدد اسیدی رزین
• مواد جامد در رزین
• زمان ژله ای شدن و پخت رزین
• دانسیته رزین
• HDT رزین
• مقاومت کششی رزین
• مقاومت خمشی رزین
• کشیدگی در نقطه شکست رزین

کنترل محصولات

• بازرسی چشمی و کنترل ابعادی
• مقاومت فشاری لوله، منهول و دریچه
• استحکام خرد شوندگی لوله
• مقاومت به ممان خمشی طولی لوله
• مقاومت آب بند لوله و محل اتصال لوله و منهول
• تست های شیمیایی کوتاه مدت لوله
• جذب آب لوله، منهول و دریچه
• خرد شوندگی عمودی منهول
• حداقل نیروی تغییر شکل عمودی وارد بر پله های منهول
• نیروی بیرون کشیدن افقی وارد بر پله های منهول
• مانایی دائمی دریچه